Träffar om trygghet väcker viktiga samtal

Genom minikurser för lagledare och aktiva vill vi sprida kunskap och väcka tankar kring trygghetsfrågor inom tävlingssporten. – Sociala medier är nog det som diskuteras mest, säger Catrine Hermansen som arbetar med trygghetsfrågor inom Svenska Ridsportförbundet och håller i träffarna. 

Läs mer