Svenska Ridsportförbundet driver hästvälfärdsfrågor på FEI:s årsmöte

Möjlighet att rida på tränsbett i internationell Grand Prix, valfrihet vad gäller sporrar i internationell dressyr och bättre kontroll av nosgrimmor i ridsportens alla grenar är några av frågorna som Svenska Ridsportförbundet driver på det internationella ridsportförbundet FEI:s årsmöte.

Läs mer