Status i arbetet med motionerna

Här kommer en statusuppdatering gällande arbetet med de motioner som antogs vid förbundsstämman i maj i år.

Läs mer