Så arbetar Svenska Ridsportförbundet med säkerhet

På Svenska Ridsportförbundet är säkerhet ständigt i fokus och med hjälp av utökad kunskap om olycksfall kan vi utforma insatserna på bästa sätt. Vår vision för säkerhetsarbetet är att ridsporten ska vara fri från olyckor som leder till att människor och hästar kommer till skada.

Läs mer