Pilotprojekt om idrottsresor gav kraftigt minskad klimatpåverkan

Svenska Ridsportförbundet har 2021-2023 tillsammans med Riksidrottsförbundet och två andra specialidrottsförbund deltagit i ett pilotprojekt inriktat på resvanor. När RF nu summerar projektet är resultatet bättre än väntat. 

Läs mer