Förtydliganden i TR

Det har blivit några förtydliganden och tillägg i TR. De finns i TR III Hoppning och TR IV Fälttävlan.

Läs mer