Du har väl registrerat din anläggning?

Trots att krav på registrering av hästar och anläggningar infördes för flera år sedan saknas tiotusentals anläggningar i Jordbruksverkets register. Tänk på att alla anläggningar där hästar hålls ska registreras, vilket inkluderar exempelvis beten. 

Läs mer