Digitala träffar om incidentrapportering för föreningar

I höst bjuder Svenska Ridsportförbundet in föreningarnas styrelser och personal till digitala träffar om verktygen för incidentrapportering, systematiskt arbetsmiljöarbete samt systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer 

Generated by Feedzy