Ändringar i dressyrprogram 2024

Inför varje kalenderår fastställs dressyrprogrammen av Svenska Ridsportförbundet, där det inför 2024 blir en hel del förändringar.

Läs mer