Tidtagning

Bokning av tidtagningsanläggningen

Tidtagningsanläggningen ägs gemensamt av Falkenbergsortens RF, Hermanstorp KRK, Susedalens KRK samt Ätrabyggdens RK. Apparaturen finns att hämta ut på Falkenbergsortens RF och skall återlämnas dit efter användandet i fullgott skick.

Bokning sker via mail: tavling@forf.se alt via Mia von Schantz 070-3757327

Kostnaden är 200 kr/dag och skall sättas in på Bg 974-51 42

Ansvariga i respektive klubb:

FalkenbergMia von Schantztavling@forf.se070-3757327
Hermanstorp    
Susedalen   
Ätrabygden   

Följande datum är bokade: