Kommittéer

Vi har i dagsläget två kommittéer för våra tävlingar en Dressyrtävlingskommitté och en Hopptävlingskommitté.
Dessa kommittéer planerar och genomför tävlingar året om och får givetvis ovärderlig hjälp av funktionärer med alla möjliga och omöjliga uppgifter.

Vi har även tre övergripande arbetsgrupper:
Serveringsgrupp som bistår med inköp, planering och utförande av alla serveringsuppdrag våra event kräver.
Parkeringsgrupp som arbetar med parkeringslösningar samt bemanning av parkeringen vid våra händelser:
Sekeretariatsgruppen som arbetar med framförallt tävlingssekretariat vid våra tävlingar.

Vill du var med och ingå i någon av grupperna nedan, kontakta någon av dem som finns med i listan, så bjuder vi in dig till nästa möte:-)
Alla är välkomna!! Vi kan alla bidra med något**

Dressyrkommittéen består av:
Anita Strand
Carina Didriksson
Eva Åkerström (sammankallande)
Helene Segermalm
Kenneth Svensson
Kerstin Berggren
Linda Åhäll
Madeline Hertinge
Maria von Schantz
Marie-Louise Nilsson
Suzanne Svensson
Sverker Magnusson
Ylva Helgesson

Hoppkommittéen består av:
Carina Didriksson
Gunilla Djuffelt-Martinsson
Hans Kröpl
Ida Andersson
Kerstin Berggren
Lena Olandersson
Madeleine Hertinge
Malin Andersson
Maria von Schantz (sammankallande)
Marie-Louise Nilsson
Sabina Altnäs
Sverker Magnusson
Ylva Helgesson

Serveringsgruppen består av:
Carina Didriksson
Kerstin Berggren

Sekretariatsgruppen består av:
Ida Andersson
Helene Segermalm
Malin Andersson
Maria von Schantz
Marie-Louise Nilsson
Sabina Altnäs
Ylva Helgesson

Parkeringsgruppen består av:
Niklas Johansson