Värdegrund

1 Lika värde
Vi respekterar allas rätt att vara den de är. Vi arbetar för en jämlik förening där vi ser en styrka i varandras olikheter. Vi visar varandra respekt och hänsyn.