Hoppa till sidans innehåll

Mål och visioner


Vision & Verksamhet för Falkenbergsortens ryttarförening

 

Falkenbergsortens ryttarförening (FORF) grundades 1948 och har idag 400 medlemmar.

Verksamheten bedrivs på den kommunala anläggningen vid Näset i Falkenberg, Falkenbergs kommun

 

FORF:s vision är:

 

 • Att Svenska Ridsportsförbundets grundläggande bestämmelser följs
 • Att hästarnas välbefinnande & utveckling sätt i centrum
 • Att alla skall komma till en förening där, trivsel, säkerhet, gemenskap och god kamratskap är FORF:s motto
 • Att i samarbete med ridskolans personal förbättra och utveckla ridverksamheten, driva en ridskola i positiv anda och med välutbildade instruktörer och hästar, verka för en ridskola med gott ryckte.
 • Att alla skall känna sig välkommen till ridklubben och ridskolan oavsett kunskap, ambitionsnivå, kön, ursprung eller social bakgrund.
 • Att föreningens ledare, tränare, hästägare och personal ska vara goda förebilden.
 • Att främja medlemmarnas fortsatta utbildning
 • Att vara en ideell förening där alla verkar för föreningens bästa
 • Att ha en väl fungerande tävlingsverksamhet där anläggningens möjligheter tas till vara
 • Att erbjuda uthyrning av stallplatser till en rimlig kostnad, där kommersiell verksamhet ej får förekomma

Mål och verksamhetsplan

 

Målet med FORF:s verksamhet är att erbjuda alla medlemmar, båda barn, ungdomar och vuxna meningsfull och utvecklande fritidsaktivitet.

Prioriterade områden:

 

 • Säkerhet och hästvett
 • Handikapps ridning och rehab
 • Verka för en positiv miljö för ryttare, handikappsryttare och ridskola i närområdet Falkenberg
 • Utveckla och underhålla anläggningen

 

Utbildning

 

Målet med FORF:s utbildningsverksamhet är att erbjuda alla medlemmar båda barn, ungdomar och vuxna, ridutbildning och annan utbildning av god kvalitet.

 • FORF erbjuder sina medlemmar ridutbildning (ridskolan) för närvarande deltar ca 215 av klubbens medlemmar
 • Externa kurser avseende exempelvis banbygge, domarutbildning, ungdomsledarutbildning mm.
 • Externa instruktörer

 

Ungdomsverksamhet

 

Målet med FORF:s ungdomsverksamhet är att motivera klubbens ungdomar att fortsätta med ridsport och att bli drivande, engagerade, positiva och ansvarstagande ledare

 

Anläggningen

 

Målet med FORF:s vad gäller anläggningen vid Näset i Falkenberg, Falkenbergs kommun är att den ska vara attraktiv, säker, modern och ändamålsenlig samtidig som den utvecklas i takt med FORF:s verksamhetsmål.

 

Kommunikation

 

Målet med FORF:s kommunikation till medlemmar och externa partner är att ge engagerad, enkel och tydlig information om klubbens verksamhet. Information ska kännas intressant för befintlig och potentiella sponsorer

 • FORF förmedlar information främst genom din hemsida www.forf.se
 • Tavlor i ridhus och privatstall ska användas för att sprida information

 

Tävlingsverksamhet

 

Målet med FORF:s tävlingsverksamhet är att vare ett föredöme för andra tävlingsarrangörer vad gäller exempelvis säkerhet, sponsoraktivitet, anläggning, professionella ledare och funktionärer.

Därutöver är FORF:s mål att alla som tävlar för klubben ska känna engagemang, trygghet och samhörighet och bemötas på ett positivt och engagerat sätt av lagledare, grenledare, kanslipersonal mm

FORF uppmuntrar och stöder de medlemmar som vill och har förutsättning att bli framgångsrika tävlingsryttare

 

Ekonomi

 

Målet för FORF:s ekonomiarbete är att intäkter och utgifter ska balansera. Klubben drivs ideellt och utan vinstsyfte.

 

FORF:s ekonomi är baserad på:

 • Medlemsavgifter
 • Ridskolan
 • Uthyrning av privatstall
 • Tävlingsverksamhet
 • Bidrag
 • Sponsorintäkter

 

 

Styrelsen, Falkenbergsortens ryttarförening, december 2010

 

 

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Falkenbergsortens RF - Ridsport
Ridhuset, Ridhusvägen 2
31141 Falkenberg

Kontakt:
Tel: +4634612042
E-post: This is a mailto link

Se all info