Hoppa till sidans innehåll

Anti drog & mobbnings policy


FORF:s Policy

  • FORF ska ha ett positivt förhållningssätt mot sina medlemmar som leder till att medlemmarna aktivt engagerar sig i klubben.
  • Medlemmarnas målsättning är att värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratskapet i klubben vilket i sin tur ger en positiv bild av vår klubb.
  • Det skall finnas möjligheter att medlemmarna kan utvecklas utifrån sin individuella nivå och målsättning.
  • Det är av vikt att FORF håller anläggningen i en bra status och även har som mål att öka kvalitén och de aktiviteter som bedrivs där.
  • FORF skall alltid sätta hästarnas välbefinnande i första hand, och genom sin syn på djur visa att all hantering av hästarna utgår ifrån god kunskap, kärlek och omsorg.

 

 

 

Handlingsplan mot alkohol, droger och mobbning

 

Falkenbergsortens ryttarförening har som mål att kunna erbjuda sina medlemmar och ryttare en meningsfull och drogfri sysselsättning.

 

 Alkohol vid träning och tävling

Vi accepterar ingen form av alkohol på vår anläggning eller på annan plats i samband med tävling och träning. Ryttarfester och andra tillställningar på anläggningen sker på kvällstid då inte tävling eller träning förekommer.

 

 Tobak

Falkenbergsortens ryttarförening är en rökfri anläggning.

 Narkotika och dopning

Varken narkotika eller förbjudna substanser får användas av ryttare eller ges till hästar vid något tillfälle.

 

 Gemensamma sammankomster

Där alkohol förekommer vid någon av klubbens arrangerade aktiviteter skall ett alkoholfritt alternativ kunna erbjudas. Ingen som är under 18 år skall serveras alkoholhaltiga drycker eller kunna köpa dessa.

Kläder med klubbens emblem är förbjudna att använda i situationer som kan kopplas till alkohol, droger eller otillåtna substanser.

 

 Våld och handlingar riktat mot såväl ryttare, annan och hästar/ponny

FORF accepterar inte våld eller mobbning i någon form. Alla är välkomna till klubben oavsett bakgrund, mål eller förutsättningar. FORF skall verka för en gemensam samvaro där alla känner en samhörighet. Alla är lika mycket värda, och all form av trakasserier, baktalande, mobbning eller utanförskap accepteras inte varken av ungdomar eller vuxna. I varje situation skall allas lika värde framhållas och efterstävas. När det gäller hästarna och ponnyerna så ska de alltid behandlas värdigt, och klubben tolererar ingen form av regelvidrig handhavande av våra djur.

  

Åtgärdsplan

Information till medlemmarna är av yttersta vikt när det gäller att vår målsättning ska kunna uppfyllas.

 

En handlingsplan och klubbens övriga policydokument skall distribueras alla nya medlemmar.

 

Föreningen kräver dessutom att dess ledare, funktionärer, aktiva och medhjälpare är väl insatta i föreningens policys och syn på dessa frågor.

 

Förutom att föreningen erbjuder alla en utbildning i ridsport så har föreningen en viktig del av social fostran av i första hand våra ungdomar. Det är allas skyldighet, ledare, vuxna, funktionärer och/eller medhjälpare att vid misstanke om missbruk eller annan förseelse vidta lämpliga åtgärder. Det kan röra sig om att i förekommande fall kontakta föräldrar, stödja berörda och vid behov eller grövre förseelser ta hjälp av styrelsen. Föreningen vill att man alltid skall vara två från klubben när man agerar i dessa frågor. Detta gäller även våld eller handlingar i strid mot gällande regler och policys riktat mot häst/ponny.

 

Vid allvarliga incidenter skall alltid föreningens styrelse informeras, som i eventuellt förekommande fall ser till att brottsliga handlingar polisanmäls.

 

Denna handlingsplan har arbetats fram i samråd med medlemmarna och godkänts av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte den 21 februari 2011.

Handlingsplan tillkännages vid årsmöte 5/3 2011.

Handlingsplanen ska kontinuerligt diskuteras och revideras vid behov.

 

Falkenberg 2011

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Falkenbergsortens RF - Ridsport
Ridhuset, Ridhusvägen 2
31141 Falkenberg

Kontakt:
Tel: +4634612042
E-post: This is a mailto link

Se all info