Funktionärer på dressyrtävling

Vem som helst kan vara funktionär, det finns många olika uppgifter att göra. Att vara funktionär innebär att du arbetar ideellt, det vill säga att du bidrar med din tid, din kunskap och ditt engagemang. Att hjälpa klubben på en tävling innebär att du hjälper klubben att tjäna in pengar samtidigt som våra tävlingsryttare får chansen att tävla på hemmaplan. Man har stor möjlighet att lära sig mer om hästar, ridning och att arrangera en tävling.
Vad vill och kan du hjälpa till med som funktionär?

Tävlingsledare
Tävlingsledaren är insatt i Svenska Ridsportsförbundets Tävlingsreglemente (TR). Tävlingsledaren ansvarar för att alla huvudfunktionärer är väl insatta i sina uppgifter och kontrollerar att framridnings- och tävlingsbana i ridbart skick. Tävlingsledaren ska finnas på plats hela tävlingen, vara behjälplig med att svara på frågor samt vara beslutsfattare.

Banchef
Ansvarar för att detbyggs bana enligt de mått som tävlngen ska ridas på.

Banbyggnadspersonal
Innan tävlingen (oftast dagen före) bygger en grupp funktionärer upp dressyrbanan enligt de mått som tävlingen skall ridas på. Domarbord med stolar ställs fram, läktaren sopas och städas från skräp samt att tävlingsbanan smyckas med eventuella blommor, växter och annat pynt.

Säkerhetsfunktionär
Ansvarar för riskbedömningen och säkerhetsplanering före och under tävling för hästar, ryttare och publik. Svarar för att området utanför ridhus och paddockar är i presentabelt skicka, att flaggor är hissade och skyltning är utförd.

Sekretariat
Skriver proposition och skickar in till Hallands Ridsportförbund, tar fram startlistor samt skriver ryttarmeddelande och publicerar dessa på Equipe Online. Sekretariatet tar även emot eventuella efteranmälningar och hjälper ryttarna tillrätta med startlistor. Andra uppgifter kan vara att vara funktionärsansvariga, ta fram startlistor till funktionärer, leverera bedömningsprotokoll och andra dokument till domare och domarsekreterare. Sekretariatet sammanställer slutliga resultatlistor och skickar dessa till TDB. Ansvarar för IT, datorer, resultatskärmar och nätverk.

Protokollskrivare
Du är sekreterare åt domaren som bedömer ekipagets ritt. Du behöver vara duktig på att skriva för hand och det är bra om du känner till hur ett dressyrprotokoll ser ut. Vi har utbildningar någon gång per år för dig som vill prova på innan du anmäla dig till detta.

Protokollkurir/Löpare
Du hämtar protokollet när ett ekipage har ridit färdigt och domarens bedömning är klar och lämnar det till Protokollräknaren.

Protokollräknare
Du matar in domarens bedömning i Equipe App så att resultatet förmedlas till resultatlistan samt kontrollerar att allt är rätt ifyllt och att siffrorna stämmer med dem på protokollet. Du bör ha viss datorvana men det är inte svårt.

Prisutdelare
Prisutdelaren har ansvar för att rätt priser finns framme till prisutdelningen samt lägger på segertäcke på hästarna. Delar ut rosetter och priser.

Serveringsansvarig
Som serveringsansvarig ansvarar man för inköp av varor till tävlingsdagen, förbereder och städar i serveringen, tillagar och säljer varor samt städar efter tävlingens slut.

Serveringspersonal
Uppgiften i cafeterian är att hjälpa till med försäljning, brygga kaffe, bre mackor, göra varma mackor, plocka fram och fylla på varor samt hålla snyggt och städat. Man kan även baka något gott eller bidra med något annat som serveringen kan sälja på tävlingsdagen.
Man kollar även över att det finns tillräckligt med soptunnor eller boxar till pantburkar etc vid serveringsplatsen, även på läktaren eller där åskådarna kommer att vara.

Speaker
Du välkomnar ekipagen in på tävlingsbanan och berättar lite om varje, samt kanske pratar lite om sponsorerna om det finns sådana till den tävlingen du är speaker på. Du kommer att ha en startlista att utgå ifrån och du behöver gilla att prata inför publik. Tävlingsledaren ger dig instruktioner om vad du ska presentera.

Sjukvårdare
Sjukvårdaren ska se till att Första Hjälpen-utrustning finns på tävlingsplatsen. Sjukvårdaren ska vara tydligt skyltad, ha kunskap om Första Hjälpen samt ha Vuxen HLR och Barn HLR. Denne ska också kunna tillkalla ambulans och vara med den skadade tills ambulansen anländer samt efter bästa förmåga stabilisera läget för den skadade. Ska även vid behov kunna tillkalla veterinär eller hovslagare.

Parkeringsfunktionär
Viktigaste funktionären på tävlingen! Parkeringsfunktionären är första personen som ryttarna och besökarna möter på tävlingsplatsen. Man hjälper ryttarna till angivna parkeringsplatser och ser till att transporterna ställs i sådan ordning att alla får plats, även för i – och urlastning av hästarna. Man ansvarar också för iordningställande och skyltning till parkering, soptunnor till skräp, anvisning till vatten, ordnar skottkärra och grep för att ryttarna ska kunna städa upp efter sin häst och återställande av parkeringsplats efter tävlingens slut. Med parkeringsfunktionärer minskar även risken för olyckor och skador på tävlingsområdet.

Ringmaster (In – och utsläpp till tävlingsbanan)
Ringmastern hjälper ekipaget in och ut från tävlingsbanan. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.

Framridning (In- och utsläpp till framridning)
Framridningsanvarig hjälper ekipagen in och ut från framridningen, samt ser till att inte för många ekipage befinner sig på framridningen samtidigt. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.