Terrängbana

Vår terrängbana
Vi har terränghinder från 60 cm upp till 90 cm.
Hästalliansens förmåner vid träning gäller inte vid träning på terrängbanan.
Banavgift 100:-/deltagare och gång om man inte har löst anläggningsavgift på FORF.

Terränghindren får endast hoppas tillsammans med utbildad tränare/instruktör och säkerhetsväst är obligatoriskt!

Terrängträning
Har man egen tränare som man vill hoppa för går detta bra om den har tränarlicens i fälttävlan och innehar F-skattesedel.
Banavgift 100:-/per ekipage och tillfälle.
Tränaren har ansvar för att betalning kommer FORF tillhanda.