Dressyr

Ridskolan har lektioner som endast innehåller dressyrträning, är du intresserad av dem, ta kontakt med ridskola@forf.se

Vi har privat dressyrträning för Maud Delling och Lottie Mattsson

Är du intresserad av att träna för Maud Delling, kontakta Ylva Helgesson, forf.ylva@gmail.com

Är du intresserad av att träna för Lottie Mattsson, kontakta Sabina Altnäs, sabina.altnas@gmail.com