Forfus

US – platsen för dig under 25 år!

Alla föreningar som är med i Svenska Ridsportförbundet ska ha en ungdomssektion.

Föreningar, liksom ungdomssektioner, kan fungera lite olika. Exempelvis kanske en förening bedriver ridskola medan en annan är mer inriktad på tävlingsverksamhet.

Vi på forf har både och, men störst andel ungdomar finns på ridskolan och därför blir ”forfus” fokus mer lagd på ridskolan.

Själva föreningen är alltid ideell, vilket betyder att föreningen ska verka för medlemmarnas intressen och medverka till att alla känner sig välkomna. Varje förening ska ha en US och varje US ska ha en styrelse. Alla medlemmar under 25 år tillhör automatiskt US.

Varje US i en förening har en ordinarie ledamot och en suppleant i föreningens styrelse.

US representanter medverkar i styrelsens arbete och beslut inom alla områden, inte bara ungdomsfrågor. Se till att föra fram er talan till dom, här har ni möjlighet att påverka och förändra det ni tycker är viktigt!

Noterat

14 januari, 2019 in NYHET, Nyhet - Anläggning, Nyhet - Forfus, Nyhet - Ridskolan, Nyhet - Tävling

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE!

Läs mer
12 januari, 2017 in NYHET, Nyhet - Anläggning, Nyhet - Forfus, Nyhet - Ridskolan, Nyhet - Tävling

Medlem 2017

Läs mer
12 oktober, 2016 in Nyhet - Forfus

Nyhet FORFUS

Läs mer