Anläggning
Ridskolan
Tävling
Anläggning
Ridskolan
Tävling

Isoleringen kvarstår

  23 augusti, 2018 23 augusti, 2018 23 augusti, 2018 NYHET, Nyhet - Anläggning, Nyhet - Ridskolan, Nyhet - Tävling

Glädjande nog visar all provsvar negativt på Kvarka eller Influensa men då vi inte vill riskera att föra vidare smittan som ändå funnits, har jag på veterinärens inrådan valt att vi skall följa nedanstående rekommendationer i ytterligare en period om 10dagar.

– Alla hästar fortsätter att kontroll tempas dagligen i minst 10 dagar.
– Inga hästar får lämna anläggningen under dessa 10 dagar, förutom för besök hos djursjukhus, vilka ska informeras om våra restriktioner.
– Under dessa 10 dagar får inte heller utomstående hästar tillfälligt besöka anläggningen.
– Eva Åkerström ansvarar för beslut över ridskolehästarna och när de flyttas tillbaka.
– De isolerade hästarna från medlemsstallen bor kvar i 10 dagar efter att den sista hästen varit feberfri. De bör även ha varit symtomfria från snor och hosta de sista dagarna.
– Medlems-stallansvarig meddelas om någon häst har feber eller andra symtom.
– Därefter rekommenderas fortsatt noggrann hygien vid hantering av det egna stallets hästar och andras.

Restriktionerna gäller från och med idag 2018-08-22 och kan komma att förändras och undantag kan ske efter Styrelsens godkännande.

Nu hoppas vi på att alla hästar håller sig friska framöver.

Undertecknat Ordföranden.