Anläggning
Ridskolan
Tävling
Anläggning
Ridskolan
Tävling

Forf´s anläggning isolerad!

  17 augusti, 2018 17 augusti, 2018 17 augusti, 2018 NYHET, Nyhet - Anläggning, Nyhet - Ridskolan, Nyhet - Tävling

Isoleringen av FORF:s anläggning
All information i detta dokument baseras på skrift som undertecknad fått av
veterinär och länsveterinär.
 Det har beslutats att FORF är isolerat 3 veckor efter att sista hästen är feberfri. Dvs
att hästägare med planerade tandläkartider och träningar/tävlingar på andra
anläggningar 3v framöver kan omboka/avanmäla dessa.
 Isolerade hästar får gå ut i hage om hagen garanterat inte är belägen så att andra
hästar eller folk har kontakt med de isolerade hästarna. Skyltar/lappar ska sättas upp
vid hagen som tydliggör att dessa hästar bara får hanteras av ansvariga för hästen.
 Visar någon häst symtom på feber, näsflöde, hosta eller frustar slem ska veterinär
kontaktas direkt. Förslagsvis från Falkenbergs veterinärservice som är insatt i fallet.
 Olivia 0706666072
 Jour numer: 0346 751880
Även medlemsstallsansvarig ska meddelas.
 Isoleringsstallet sköts som en enhet, av hästägare till de hästar som är isolerade.
 Stall B, D, E och F sköts som 4 enheter av de som har hästar i respektive stall.
 Ridskolestallet och C-stallet och A-stallet sköts till största delen som 3 enheter, men
om personal går mellan stallen är man noga med hygien, tvättar och spritar händerna
och i den mån det går tas A-stallet sist och använd gärna separat överdragsjacka, som
inte används i ridskolestallet och C-stallet.
 ALLA hästar tempas dagligen.
 Måste man gå mellan stallen, byter man kläder, desinficerar skor, tvättar händer och
spritar dem. Samma regel gäller om man måste åka till annat stall.
 Stall och häst-utrustning får inte flyttas mellan stallen.
 Handsprit ska finnas tillgängligt i alla stall.
 Skyltar sätts upp på alla stall, samt ridhus att smitta finns på anläggningen och endast
behöriga får vistas i stallen.
 Än så länge har inga ridskolehästar eller hästar från stall A, B, C haft symtom på
sjukdom varför de kan tillåtas kontakt över staket i hagarna.
 Hästar som ej visat symtom tillåts röra sig på anläggningen efter sunt förnuft. Hästar
från olika stall bör ej vistas nära varandra. Det finns så många ridbanor på
anläggningen att det borde gå att undvika att hästar från olika stall ”delar luft”.
Frågor kontakta Lena Olandersson eller Eva Åkerström