ADRESSLISTA STYRELSEN 2018

Ordförande 
Martin Gustavsson
Stig Dagermans väg 14
311 40 Falkenberg
martin-gustafsson@outlook.com
073 897 09 51
0709 695 054
Vice ordförande 
Andreas Svensson
Box 5027, 31105 Vinberg
andreas.svensson@skanska.se
010 449 1811
070 636 1978 (sms)
Sekreterare
Marie-Louise Nilsson
S:t Gertruds väg 10
31137 Falkenberg
marie-louise.nilsson@outlook.com
070-9786687
Vice Kassör
Kenneth Svensson
Hermelinsvägen 10, 311 41 Falkenberg
070 5533988
Kassör
Sten-Åke Ödman
Styrmansgatan 13
31142 Falkenberg
stenake.odman@yahoo.se
070 357 5708
Ledamot
Maria Von Schantz
Ringvägen 17, 311 68 Slöinge
070 3757327
johnsson78@hotmail.com
Ledamot
Helén Segermalm
Baldersvägen 24, 31 42 Falkenberg
0730 882999
helen.segermalm@rvast.se
Suppleant
Angelica Torkelsson
Sandrörsvägen 3, 311 72 Falkenberg
0709 226021
angelica.torkelsson@telia.com
Adjungerande
Hans Kröpl
Minkvägen 4, Falkenberg

Adjungerande
Ridskolechef Eva Åkerström
eva.akerstrom@hotmail.com
0722 160147